Ratpenat de cova

Miniopterus schreibersii Kuhl, 1819
Vespertilionidae

Poc abundant

Altres noms
CatalàRatpenat de cova
CastellàMurciélago de cueva
AnglèsBent-winged bat
Fancès-
BascSchreiber saguzar
GallecMorcego das covas

Descripció

És un quiròpter mitjà, que pot arribar gairbé als 35 cm. d’envergadura, i presenta un pelatge curt i dens, de color bru grisenc al dors i ventre més pàl·lid. El seu vol és molt ràpid, mercès a les seves ales, especialment llargues i estretes.

Il·lustració de Toni Llobet extreta de l'obra Els ratpenats de Catalunya (BRAU Edicions, 2012).


Distribució

Aquest ratpenat té una amplia distribució mundial, i es troba ben distribuït a Catalunya, especialment a les àrees d’influència mediterrània. Les seves preferències, com el nom indica, estan estretament lligades als ambients cavernícoles amplis, fet que la fa especialment sensible a l’afluència de visitants a les coves. Es troba tot l’any en aquests ambients.


Hàbitat

El hábitat de esa especie encontrase asta los 1400 m de altitud. Ese puede ser muy variable y puede ser observado en espacios abiertos o áreas antropológicas. La especie es más común en cuevas o minas. 


Estatus

La seva major problemàtica és la manca de refugis: Libro Rojo de España (2006) VU A2ac (Vulnerable amb reducció de població els últims 10 anys ³ 30%) i IUCN (1996) LC (Preocupació menor).


Referències


Sonograma