Ratpenat de cova

Miniopterus schreibersii Kuhl, 1819
Miniopteridae

Poc abundant

Altres noms
CatalàRatpenat de cova
CastellàMurciélago de cueva
AnglèsBent-winged bat
Fancès-
BascSchreiber saguzar
GallecMorcego das covas

Descripció

Ratpenat mitja amb una llargada aproximada de 48 a 65 mm (cap i cos), la seva cua pot mesurar entre els 46 i 64 mm i pot arribar a pesar entre 9 i 16 gr. El pèl dorsal presenta un color gris mentre que la part ventral és més clara. Aquest ratpenat presenta un musell petit, orelles triangulars i petites (de 12 a 13.5 mm de llarg) amb un tragus petit. L'envergadura alar pot mesurar entre 305 i 350 mm amb uns avantbraços entre 43 i 48 mm.

Il·lustració de Toni Llobet extreta de l'obra Els ratpenats de Catalunya (BRAU Edicions, 2012).

Fotografies

Fotografies d'Oriol Massana Valeriano i Adrià López-Baucells (www.adriabaucells.com).

Distribució

Aquest ratpenat té una amplia distribució mundial, i es troba ben distribuït a Catalunya, especialment a les àrees d’influència mediterrània. Les seves preferències, com el nom indica, estan estretament lligades als ambients cavernícoles amplis, fet que la fa especialment sensible a l’afluència de visitants a les coves. Es troba tot l’any en aquests ambients. Els seus límits de distribució inclouen el sud-est d'Europa, les illes Salomon, el nord d'Àfrica, inclòs Marroc, Argèlia, Tunísia, el nord de Líban, l'est de Guinea, Sierra Leona, Nigèria i Camerun, Filipines i el nord-est i est d'Austràlia.


Hàbitat

L'habitat d'aquesta espècie pot ser molt variable, observant-se tant en espais oberts com en zones urbanes. Es caracteritza per ser una espècie comú en coves i mines. El límit del seu habitat es troba als 1400 m d'altitud.


Migració

Es considera una espècie migradora, ja que migra des dels refugis d'hibernació fins els de cria.


Alimentació

La seva dieta està composta principalment per lepidòpters nocturns (arnes) i mosques.


Cria

Les colònies de maternitat es formen a partir de l'abril i poder arribar a ser nombroses, de centenars a milers de individus. Les colònies estan formades principalment per les femelles i les seves cries que neixen a mitjans de juny a juliol.


Estatus

D'acord amb la IUCN Red List, Miniopters schreibersii està catalogat com Near Threatened (quasi amenaçat), i en el Libro Rojo de España (2006) com a VU A2ac (vulnerable amb una reducció de la seva població durant els 10 últims anys del 30%). La espècie està protegida en diferents països per legislacions nacionals com l'Acord de Eurobats, la Convenció de Berne i per la Directiva habitats i espècies. La seva major problemàtica és la manca de refugis per l'afluència del turisme de coves, i tot i que s'hagin aplicat algunes mesures de conservació, la seva població continua disminuint. Per altra banda, a Turquia i als Balcans, és una espècie molt abundant.


Ecolocalització

Els crits de la seva ecolocalització presenta una part modulada amb un component quasi-constant (FM/QCF). Els crits presenten sempre una freqüència de màxima intensitat al voltant dels 50-56 kHz.


Sonograma