Ratpenat rater gros

Myotis myotis Borkhausen, 1797
Vespertilionidae

Poc abundant

Altres noms
CatalàRatpenat rater gros
CastellàMurciélago ratonero grande
AnglèsGreater mouse-eared bat
FancèsGrand murin
BascSaguzar arratoi-belarri handi
GallecMorcego de orellas de rato grande

Descripció

Especie de grans dimensions, amb longitud tota del cos (cos - cap) entre 65 i 84 mm (el ratpenat més gran d'Europa i també el més gran del seu gènere), cua entre 40 i 60 mm, avantbraç entre 55 i 66,.9 mm i envergadura alar de 350 a 450 mm. Pot pesar de 20 a 27 g. La coloració és molt diferenciada entre la part dorsal, que és marronosa o rojenca, i la part ventral que es blanquinosa o grisenca. En general els juvenils tenen una coloració molt més grisenca que els adults. Les ales són de color gris o marró fosc. De cara a la seva identificació les orelles relativament grans i el musell allargat són característiques importants. Les orelles poden medir entre 24.4 i 27.8 mm.

Il·lustració de Toni Llobet extreta de l'obra Els ratpenats de Catalunya (BRAU Edicions, 2012).

Fotografies

Fotografies d'Oriol Massana Valeriano i Adrià López-Baucells (www.adriabaucells.com).

Distribució

Es distribueix  des de l'oest europeu (Portugal) fins a l'est d'Europa (Turquía). La seva distribució inclou les Illes Balears i Sicília. Els límits de la seva distribució es troben a Holanda, Alemania, Dinamarca, Polonia i Ucrania. L'espècie es troba extingida al Regne Unit i no es troba al nord d'Àfrica, Córsega, Sardenya o Malta.


Hàbitat

Normalment es troba refugiat en coves o mines, encara que també pot trobar-se’l en fissures d’espais menys protegits, com edificis o parets naturals.. Són capaços de caçar en diferents ambients i hàbitats, tan en boscos com en espais oberts com matorrals. Els hàbitats de caça més habituals són àrees de vegetació baixa. De fet, s'ha detectat en diferents ambients des del nivell del mar fins a 2000 m d'altitud. Generalment ocupa coves, 


Migració

Aquesta espècie no es considera migradora, tot i que cada nit es desplaça des del seu refugi fins les zones de caça, que poden estar separats per distàncies d'entre 5 o 26 km. Entre els seus refugis de reproducció i els d'hibernació també s'han registrat desplaçaments d'entre 50 i 100 km.


Alimentació

la seva dieta inclou artròpodes com Coleoptera, Orthoptera i Aràcnida. Aquesta espècie caça grans artròpodes a nivell de terra fent servir la tècnica de caça anomenada gleaning. Per tal de'optimitzar la detecció de preses, M. myotis vola sempre molt baix i arran de terra.


Cria

Les colònies de reproducció poden estar formades per milers d'individus, generalment femelles i les seves cries, normalment es troben en coves, mines o refugis subterranis. El nombre de mascles acostuma a ser molt baix. Les femelles són fèrtils i reproductivament actives després d'1 o 2 anys d'edat. Les colònies es formen a finals de març o abril; les cries neixen entre maig i juny i els juvenils esdevenen independents a les 6-8 setmanes d'edat.


Estatus

D'acord amb la “IUCN Red List”,  aquesta espècie està considerada com a Least Concern. De totes maneres, està protegida per legislació nacional en molts països dins la seva distribució, així com també per l'acord d'Eurobats, el Conveni de Berna i la Directiva Europea d'Hàbitats i Espècies. La població d'aquests ratpenats sembla que ha disminuït al llarg de les últimes dècades, però segons la seva distribució actual sembla que sigui una espècie prou comú.


Ecolocalització

L'ecolocalització d'aquesta espècies és similar als típics crits de la resta d'espècies del gènere Myotis. Els crits són altament modulats, i canvien molt ràpidament de freqüència, començant als 120-170 kHz fins as 26 o 29 kHz al final, amb duracions d'entre 6 i 10 ms.


Sonograma