Pipistrel·la comuna

Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774
Vespertilionidae

Molt abundant

Altres noms
CatalàPipistrel·la comuna
CastellàMurciélago enano
AnglèsCommon pipistrelle bat
Fancès-
BascPipistrelo arrunt
GallecMorcego común

Descripció

Ratpenat de mida relativament petita, amb longitud cap-cos entre 35 i 52 mm i cua entre 23 i 36 mm. El pelatge generalment és marró i pot variar entre tonalitats groguenques fins a negroses; en canvi, el pelatge ventral sol ser més clar. Musell curt, de coloració fosca, i membranes alars negroses. Les orelles són petites amb un tragus arrodonit com la resta de Pipistrellus. El color de la pell sol ser marró fosc, a diferència de Pipistrellus pygmaeus, que és més clar. L'envergadura alar varia entre 180 i 250 mm, l'avantbraç entre 27 i 34 mm, les orelles entre 8 i 11 i pesa entre 3 i 8,5 g.

Il·lustració de Toni Llobet extreta de l'obra Els ratpenats de Catalunya (BRAU Edicions, 2012).

Fotografies

Fotografies d'Oriol Massana Valeriano i Adrià López-Baucells (www.adriabaucells.com).

Distribució

Aquesta espècie es distribueix per tot Europa, excepte la zona del Caucas i la zona nord de la península Escandinava. També es pot trobar al nord d'Àfrica, així com a l'oest i est d'Àsia (Iran, Afghanistan, Kazakhstan, Russia, India, Taiwan, Myanmar i l'oest de Xina). L’abast de la seva distribució a Catalunya s’està reconsiderant i no sembla ser tant abundant com es presentava, malgrat seguir presentant una àmplia repartició pel continent Europeu. Els últims estudis remarquen la predilecció d’aquesta espècie per àrees boscoses i zones interiors, així mateix sembla trobar-se en un gradient altitudinal major que en el cas de P. pygmaeus. També és una espècie antropòfila però se la pot trobar en fissures en àrees agrestes.


Hàbitat

Aquesta espècie s'adapta molt fàcilment a gran varietat d'ambients, raó per la qual es pot trobar a diversos hàbitats: boscos, zones urbanes, àrees rurals, zones semi-àrides, pastures, etc. De fet, Pipistrellus pipistrellus es pot trobar des del nivell del mar fins als 2000 m d'altura,


Migració

Aquesta espècie es considera sedentària tot i que cada nit es desplaça a les zones de caça, que poden estar entre 20 i 25 Km de distància.


Alimentació

La dieta està formada principalment per mosquits i arnes. En concret s'han detectat els següents grups: Diptera, Nematocera, Psychodidae, Anisopodidae, Muscidae i Lepidoptera.


Cria

Les colònies de reproducció poden albergar centenar d'individus tot i que normalment estan formades per grups de 50 femelles com a màxim. Aquestes colònies es formen al maig i les cries neixen entre mitjans de juny i juliol.


Estatus

D'acord amb la IUCN Red List aquesta espècie es considera Least Concern (sense preocupació) tot i que està protegida per lleis nacionals, per l'acord d'Eurobats, la Convenció de Berna i la Directiva Europea d'Hàbitats i Espècies. Pipistrellus pipistrellus és molt comú al llarg de tota la seva distribució. De totes formes, degut a la proximitat a les zones urbanes, la principal amenaça poden ser els animals domèstics i molèsties en refugis.


Ecolocalització

L'ecolocalització d'aquesta espècies és altament variable i plàstica, de manera que Pipistrellus pipistrellus pot adaptar-se fàcilment a diferents tipus de paisatge i situacions ambientals. La seva ecolocalització pot incloure des de crits amb freqüències quasi constants (QCF) fins a crits altament modulats. De fet la freqüència pot oscil·lar entre 42 i 51 kHz.


Sonograma