Ratpenat de ferradura gros

Rhinolophus ferrumequinum Scheber, 1774
Rhinolophidae

Poc abundant

Altres noms
CatalàRatpenat de ferradura gros
CastellàMurciélago grande de herradura
AnglèsGreater horseshoe bat
Fancès-
BascFerra-saguzar handi
GallecMorcego de ferradura grande

Descripció

És el ratpenat de ferradura més gran d'Europa, amb longitud cap-cos de 56 a 70 mm, envergadura alar de 350 a 400 mm i cua entre els 30 i 43 mm. El pelatge és clarament bicolor amb un dors de color marró fosc i una part ventral marró clar. Els juvenils normalment presenten un color més gris que els adults. Aquesta espècie presenta una fulla nasal molt característica de les altres espècies de rinolòfids, que permet identificar-la amb seguretat. Les orelles són grans i mòbils de 21 a 26 mm. L'avantbraç mesura entre els 50 i 61 mm. Aquest ratpenat pot pesar entre 13 i 34 grams.

Il·lustració de Toni Llobet extreta de l'obra Els ratpenats de Catalunya (BRAU Edicions, 2012).

Fotografies

Fotografies d'Oriol Massana Valeriano i Adrià López-Baucells (www.adriabaucells.com).

Distribució

La seva distribució inclou el nord d'Àfrica, sud-est d'Europa i el Sud-oest d'Àsica, incloent la regió del Caucas, Iran, Afganistan, Paquistan i el Himalaya. Encara que es necessita més investigació sobre les seves poblacions orientals, es creu que també es pot trobar a Xina, Corea i Japó. 


Hàbitat

És una espècie cavernícola i els refugis acostumen a ser golfes de masies, ermites. Generalment es troba per sota els 800 m sobre el nivell del mar, però en algunes regions es pot trobar fins als 3000 m d'altitud. S'alimenta en pastures, boscos i matollars, i s'adapta a una gran diversitat d'ambients. Durant l'hivern, acostuma a refugiar-se en refugis subterranis com mines i coves de temperatures entre 4 i 13 º C i elevada humitat relativa.


Migració

Es considera una espècie sedentària, tot i que es coneixen moviments d'entre 20 a 30 km, des dels refugis de maternitat fins els d'hibernació.


Alimentació

La seva dieta està formada, especialment, per escarabats, arnes i altres insectes.


Cria

Les colònies de maternitat estan formades des de desenes a uns centenars d'individus, generalment formades en edificis o refugis subterranis. Les femelles acostumen a tenir una cria durant els mesos de juny i juliol. Els juvenils s'independitzen a l'agost.


Estatus

D'acord amb la IUCN Red List, està considerada com a Least Concern (sense preocupació). Aquests ratpenats estan protegits per lleis nacionals, com l'acord de Eurobats, la Convenció de Berna i la Directiva Europea d'Hàbitats i Espècies. Les principals amenaces estan relacionades amb la pèrdua d'hàbitats de caça i de rutes de vol així com també les molèsties directes als refugis. Els pesticides també afecten les seves zones de caça i la disponibilitat d'insectes.


Ecolocalització

La ecolocalització és típica del gènere Rhinolophus i està formada per freqüències constants amb una freqüència de màxima intensitat de 80 kHz. Els seus crits acostumen a tenir una duració que va dels 30 als 40 ms.


Sonograma