Rhinolophidae

Descripció

De les moltes espècies que engloba aquesta família 5 són europees i actualment 3 o 4 les trobem a Catalunya (una d'elles podria haver-s'hi extingit). Totes elles són del gènere Rhinolophus. Els rinolòfids són quiròpters que presenten excrescències nasals en forma de ferradura. Es caracteritzen per utilitzar un sistema d’ecolocalització diferent de la resta de famílies. A grans trets podem dir que emeten els ultrasons pel nas a una freqüència constant típica i reben el ressò per les orelles. Són animals exclusivament cavernícoles, pel que sempre els trobem associats a espais amplis, habitacles (sobretot masies) i cavitats.

Aquesta familia inclou les següents espècies: Rhinolophus hipposiderosRhinolophus euryaleRhinolophus mehelyiRhinolophus ferrumequinum

Il·lustració de Toni Llobet extreta de l'obra Els ratpenats de Catalunya (BRAU Edicions, 2012).

Referències