Ratpenat dels graners

Eptesicus serotinus Schreber, 1774
Vespertilionidae

Molt abundant

Altres noms
CatalàRatpenat dels graners
CastellàMurciélago de los graneros
AnglèsSerotine bat
Fancès-
BascBaratze-saguzar
GallecMorcego das hortas

Descripció

És un quiròpter gran que pot arribar als 40 cm. d’envergadura i presenta un pèl color marró fosc al dors i marró clar al ventre. El seu vol és lent descrivint grans girs a 6-10 d’alçada.

Il·lustració de Toni Llobet extreta de l'obra Els ratpenats de Catalunya (BRAU Edicions, 2012).


Distribució

Es distribueix per quasi tota Europa inclosa tota la península Ibèrica. A Catalunya hi és abundant. És una espècie antròpica que té preferència per les zones situades a poca alçada. El trobem a camp obert, horts, jardins, etc. Els refugis d’estiu o de part s’ubiquen sota teulades o bigues, golfes, esquerdes, etc. A l’hivern els trobem a coves, mines, soterranis, etc. a temperatures d’entre 2 i 6 ºC.


Estatus

És força comú. Es troba inclosa en l’annex IV de la Directiva d’Hàbitats.


Referències


Sonograma