Descobreix els ratpenats
En aquesta web hi trobaràs informació sobre els ratpenats de Catalunya, adreçada a tots els públics. Hi ha tant continguts informatius sobre les espècies catalanes, com material pedagògic per a treballar des dels centres educatius.
Material didàctic
QuiroRius, seguiment d'aquàtics

Continguts i disseny
a càrrec de:

Crèdits