Espècies

Il·lustracions de Toni Llobet extretes de l'obra Els ratpenats de Catalunya (BRAU Edicions, 2012).