Vespertilionidae

Descripció

Els vespertiliònids agrupen la majoria de quiròpters presents a Catalunya (unes 23 espècies). Aquesta família es distingeix de la resta de famílies europees perquè totes les espècies incloses en ella presenten tragus al pavelló auditiu. També destaquen per utilitzar la laringe per emetre sons de freqüència modulada amb un component de freqüència constant molt curt al final de la senyal. Així mateix utilitzen la cavitat bucal com a òrgan de ressonància i la llengua i els llavis per modificar el so. Si ens fixem en el seu rostre veurem que presenten un musell semblant al d’un gos però arremangat.

Aquest familia inclou les espècies següents: Myotis daubentoniiMyotis capacciniiMyotis alcathoeMyotis mystacinusMyotis emarginatusMyotis escaleraiMyotis crypticusMyotis bechsteiniiMyotis myotisMyotis blythiiPipistrellus pipistrellusPipistrellus pygmaeusPipistrellus kuhliiPipistrellus nathusiiPlecotus auritusPlecotus austriacusPlecotus macrobullarisNyctalus lasiopterusNyctalus noctulaNyctalus leisleriEptesicus serotinusHypsugo saviiVespertilio murinusBarbastella barbastellus

Il·lustració de Toni Llobet extreta de l'obra Els ratpenats de Catalunya (BRAU Edicions, 2012).

Referències